MOVEA är experter på tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö inom trafikteknik och vägutformning